Med hjärtat på rätta stället...
...arbetar vi tillsammans med dig och med din personliga assistans. Med det menar vi att vårt intresse av att hjälpa dig i din vardag är naturligt, uppriktigt och ärligt. Frågor och svar Fråga:
Vem har rätt till personlig assistans? Svar: För att du ska ha rätt till personlig assistans krävs att du tillhör någon av följande personkretsar; utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd) betydande och bestående funktionsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Detta under förutsättning att det förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Det krävs också att du är mellan 0 och 65 år gammal och behöver assistans för dina grundläggande behov med minst 20 timmar per vecka.
 Som grundläggande behov räknas: - personlig hygien 
 (ex tvätta sig, toalettbesök, dusch, borsta tänder, klippa naglar, sminkning, borsta håret) 
- måltider (ex assistans med att få mat och dryck förd till munnen eller behöver sondmatning) 
- klä av och på sig 
- kommunikation med andra 
- annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov ska du även beviljas personlig assistans för övriga behov i det dagliga livet som till exempel att förflytta dig, handla, sysselsätta dig, sköta hemmet och träna. Fråga: Vem beslutar om jag är berättigad till personlig assistans? Svar: Det är kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om rätten till personlig assistans. Vid grundläggande behov mindre än 20 timmars assistans per vecka är det kommunen som avgör och när behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet. En prövning görs för att se om du omfattas av lagen. Denna prövning kräver vissa intyg från ex läkare, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Fråga: Är det bättre att få assistans i privat eller kommunal regi? Svar: Du bestämmer själv vem som ska anordna din personliga assistans. Det kan vara ett privat företag, kommunen, ett kooperativ eller så kan du vara din egna arbetsgivare. Fråga: Jag vill byta assistansanordnare, hur gör jag? Svar: Kontakta det företag du vill byta till, så hjälper de dig.
Assistanslotsen i Östersund | Telefon: 063-391 01 00 | Fax: 063-391 01 99 | E-post: info@assistanslotsen.com