Med hjärtat på rätta stället...
...arbetar vi tillsammans med dig och med din personliga assistans. Med det menar vi att vårt intresse av att hjälpa dig i din vardag är naturligt, uppriktigt och ärligt. Juridisk rådgivning Det finns många frågor kring personlig assistans och hos Assistanslotsen kan du fråga Alf. Han har många års erfarenhet av att företräda personer med olika funktionsnedsättningar när det gäller insatser inom LSS och närliggande lagstiftning. Alf har långvarig erfarenhet och kunskap från bl.a. Assistanslotsen och som rättsombud för FUB. Hans huvudsakliga uppdrag är att stötta dig i kontakten med myndigheter och hjälpa dig att få det stöd som du är berättigad till enligt gällande lagstiftning.

Tveka inte att höra av dig för kostnadsfri konsultation.

Jag lovar att göra mitt bästa för att du som är berättigad till stöd ska få det utifrån behov, vare sig mer eller mindre!

Alf Lundin

Juridiskt ombud

 

 

Assistanslotsen i Östersund | Telefon: 063-391 01 00 | Fax: 063-391 01 99 | E-post: info@assistanslotsen.com